Mezinárodní varhanní festival FREE ORGAN WORLD - PRAŽSKÉ VARHANY


Mezinárodní varhanní festival FREE ORGAN WORLD - PRAŽSKÉ VARHANY PRAŽSKÉ VARHANY


OBSAH A CÍL PROJEKTU


  FOW - CHARAKTERISTIKA FESTIVALU - JIŽ ŠESTÝ ROČNÍK!!!

Projekt obsahuje 3 koncerty pro sólo varhany ve spojení s mimořádnými prostory a interprety. Letos to budou: Martin Rost z Německa, odborník na slavné Bachovy předchůdce – na nových varhanách v Břevnovském klášteře, Andres Uibo z Estonska, který naopak představí nejnovější trendy moderní hudby – v novogotickém prostoru kostela sv. Ludmily na Náměstí Míru, a Holanďan Peter van Dijk, mistr staré hudby – v komorním prostředí barokního kostelíka sv. Rocha na Olšanském náměstí. Spojujícím prvkem a současně nejzajímavějším přínosem je jiný přístup k realizovaným dílům. Nekonvenční, bez bariér, možná stravitelnější, přesto s virtuózní úrovní přednesu, což zaručují i jména umělců. Letošním lákadlem budou nové impozantní varhany v jedinečném prostoru Břevnovského kláštera.

  VZNIK PROJEKTU

V roce 2002 varhaník Pavel Černý inicioval vznik nového mezinárodního varhanního festivalu, který by přinesl nový pohled na varhanní umění s důrazem na přínos různých evropských kultur, různých hudebních stylů, na historické varhany Prahy a zajímavé, pro koncerty i netradiční prostory. Doposud probíhal projekt na území Prahy 2 a 3, jejich Městské části jej vždy finačně podporovaly. Letos poprvé chceme projekt realizovat i na území Prahy 6. Netajíme se tím, že bychom chtěli projekt rozšířit i na jiná města v Evropě a ve světě. Dobré signály jsme už zaznamenali z New Yorku, Paříže a Zürichu. I proto jsme od počátku zvolili dvoujazyčný název festivalu. V roce 2003 se konal první ročník a v roce 2008 proběhne již 6. ročník. Hostili jsme i umělce tak zvučných jmen a nástrojů, jako např. Mariána Vargu a sopranistku Magdalenu Hajóssyovou ze Slovenska, českou houslovou virtuosku Gabrielu Demeterovou, violoncellistu Jana Páleníčka, varhaníka Gregoryho D´Agostino z USA a další…

  OBSAH A CÍLE PROJEKTU

1) Novým způsobem obohatit kulturní život městských částí, zpřístupnit i netradiční prostory
Varhanní hudba je hmotným výrazem duchovního světa našich předků, kteří po sobě zanechali obdivuhodná díla ve formě varhanních nástrojů, která byla „šita na míru“ konkrétnímu prostoru. A tak, díky zájmu o ně, jsme objevili i půvab unikátních historických prostor, z nichž některé jsou veřejnosti jen omezeně přístupné. Chceme nabídnout duchovní oázu uprostřed uspěchaného světa prostřednictvím skutečného umění. Varhanní hudba není jen věcí minulosti, je živá, stále vznikají nová, vynikající díla, a o tom chceme přesvědčit i naše publikum. Letos se veřejnosti poprvé na našem festivalu představí mistrovské nové varhany Břevnovského kláštera, překrásně zrestaurovaný barokní kostelík sv. Rocha na Olšanském náměstí v Praze 3 se svými, taktéž zrestaurovanými, barokními varhanami a historické varhany z roku 1898 v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru.

2) Přivést nové publikum na varhanní koncerty
Projekt obsahuje 3 koncerty pro varhany sólo, kde se představují přední světoví umělci. Cílem dramaturgie je nabídnout nový, neotřelý pohled na svět varhan. Kromě klasických programů, kde si přijdou na své vyznavači staré hudby prováděné na exkluzivních historických nástrojích, nabízíme až experimentální fúze různých stylů.

3) Přiblížit veřejnosti fenomén pražských historických varhan
V Praze se nalézá množství velmi vzácných dochovaných historických varhan. Na ně chceme zvlášť upozornit. Nejsou to mrtvé exponáty, ale živé a žijící hudební nástroje! Patří, tak jako architektura, svou originalitou k nejhodnotnějšímu dědictví našeho neopakovatelně krásného města.

4) Poskytnout umělecký zážitek ze špičkově interpretované klasické hudby
Na koncertech festivalu již účinkovali renomovaní varhaníci a sólisté z České republiky, Belgie, Francie, Německa, Nizozemí, Polska, Slovenské republiky a USA. Repertoár je přizpůsoben nástroji, prostoru a specifickému přínosu hosta.

5) Vzbudit zájem o klasickou hudbu a historické hodnoty Prahy
Protože chceme získat zejména domácí publikum, chceme oživit zajímavé prostory hudbou ve vynikající interpretaci za dostupné vstupné. Chceme, aby lidé prohloubili dobrý vztah ke svému městu a k jeho duchovním hodnotám.

6) Zastavit chátrání unikátních varhan
Náš projekt se v historii stal i přínosem pro některé historické varhany, na které je třeba naléhavě upozornit. Opravou před koncertem se některým z nich dostalo jediné, zásadně důležité údržby.

7) Založit nové kulturní kontakty mezi zúčastněnými zeměmi
Naši zahraniční hosté jsou vždy nadšeni krásou Prahy a velmi rádi sem zavítají. Nově navázaná hudební a kulturní partnerství a přátelství se dále rozvíjejí. Je to jeden ze způsobů, jak je možné Českou kulturu a její příznivce dobře reprezentovat v mezinárodním měřítku.

Projekt se koná za finančního přispění Městské části Praha 2 a 6.