Mezinárodní varhanní festival FREE ORGAN WORLD - PRAŽSKÉ VARHANY


Mezinárodní varhanní festival FREE ORGAN WORLD - PRAŽSKÉ VARHANY PRAŽSKÉ VARHANY


Varhany v kostele sv. Ludmily v Praze 2 Vinohradech


Varhany byly dokončeny pět let po dostavbě kostela sv. Ludmily v roce 1898. Byl to tedy první nástroj postavený v tomto kostele a zachoval se v původní podobě až dodnes. Tvůrcem byl jeden z nejlepších českých varhanářů té doby - Emanuel Štěpán Petr (1853 – 1930). Svou dílnu měl v Praze – Žižkově a odtud exportoval stovky nástrojů nejen do tehdejší rakousko-uherské monarchie, ale i do řady zemí a dokonce do zámoří.

Varhany v kostele sv. Ludmily mají opusové číslo 117. Na třech manuálech (klaviaturách pro hru rukama) a pedálu (klaviatuře pro hru nohama) mají celkem 36 rejstříků (zvukových barev). Jejich výjimečnost spočívá v tom, že patří mezi největší Petrovy nástroje, které doposud nepodlehly přestavbě (zvukové změně) nebo zničení. Existují ještě pravděpodobně pouze 3 podobně velké nástroje, které však jsou buď velmi poškozeny nebo přestavěny nebo nejsou zcela Petrovým původním dílem. V tomto smyslu jsou varhany v kostele sv. Ludmily jediným dochovaným a hrajícím velkým původním dílem E. Š. Petra.

Varhany stojí na hlavním kůru v bohatě vyřezávané dubové skříni v novogotickém stylu a absolutně korespondují s ostatním interiérem. Není vyloučeno, že na návrhu skříně se podílel architekt kostela Josef Mocker. V prospektu (v pohledové části) stojí původní cínové píšťaly, které unikly válečné rekvizici drahých kovů v roce 1917. Tento smutný osud potkal většinu varhan nejen u nás, ale i v Evropě. O to větším unikátem tyto varhany jsou.

Jejich zvuk je jedinečným plodem romantického ideálu a dokladem intonačního mistrovství. I po technické stránce jsou tyto varhany vybaveny vymoženostmi jako např. mechanickou pamětí kombinace rejstříků nebo pneumatickým posilovačem ovládacího systému. Podobné vynálezy se v jiných oblastech v běžné praxi začaly užívat až o mnoho desetiletí později. Jde tedy i o technickou památku.

Historické varhany v kostele sv. Ludmily na pražských Vinohradech jsou podle soudu domácích i zahraničních odborníků jeden z umělecky a historicky nejcennějších nástrojů v České republice. Krásu a mohutnost jejich zvuku můžou vychutnávat jak návštěvníci četných bohoslužeb, tak publikum koncertů a mezinárodního varhanního festivalu. V současné době je nutno bohužel konstatovat, že technický stav nástroje zdaleka neodpovídá jeho významu. Složitý mechanismus varhan vyžaduje finančně stále náročnější údržbu, a proto se farnost u sv. Ludmily rozhodla tuto situaci řešit celkovým pietním restaurováním nástroje.

Aby tyto výjimečné varhany mohly sloužit bez poruch a rozladění dalších sto let, byly osloveny nejlepší naše a zahraniční firmy, aby podaly své návrhy na restaurování. Jen tak se dostane nástroji mistra Emanuela Štěpána Petra péče, již si svou výjimečností plně zasluhuje. Proto bylo založeno občanské sdružení pro účely finanční sbírky a popularizaci tohoto náročného projektu. Věříme, že oslovíme i velké množství uměnímilovných lidí a že se spolu s námi budou podílet na krásném cíli zachovat výjimečná díla našich předků i budoucím generacím.

Rejstříková dispozice:
 
I. Manuál C – f´´´ II. Manuál C – f´´´ III. Manuál C – f´´´ (v žaluziích) Pedál C – d
Principál 16´ Bourdon 16´ Kryt jemný 16´ Principál 16´
Principál Principál Principál housl. Subbas 16´
Fléta harm. Fléta Flétna jemná Violon 16´
Kryt Kvintadena Aeolina Salicetbas 16´
Roh lesní Gamba Vox coelestis Kvinta 10⅔´
Viola alta Salicionál Oktáva Oktávbas
Kvinta 5⅓´ Oktáva Flétna jemná Kryt
Oktáva Fléta Pikola Cello
Fléta harm. Houslovka Mixtura 2⅔´ 2x Salicet
Roh lesní Oktáva Vox humana Pozoun 16´
Kornet 4´ 4x Mixtura 2⅔´ 4x        
Mixtura 2⅔´ 4-6x Klarinet        
Cimbál 2´ 3x            
Trompeta            

Šlapky (zleva do prava): II/I, III/II, I/P, II/P, Volná kombinace, Pleno II., Crescendo válec, Žaluzie III. Man., Pleno I., Tutti, Piano, Mezzoforte, Forte. Traktura mechanická s Barkerovou pákou.

Zpracoval: Pavel Černý