Mezinárodní varhanní festival FREE ORGAN WORLD - PRAŽSKÉ VARHANY


Mezinárodní varhanní festival FREE ORGAN WORLD - PRAŽSKÉ VARHANY PRAŽSKÉ VARHANY


Varhany v kostele (kapli) sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie


Varhany v kostele (kapli) sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie

Původní varhany v kostele (kapli) sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie měly podle zprávy z konce 18. století 4 rejstříky – šlo o typický barokní tzv. Positiv. Jeho podobu však neznáme. Při opravě kostela v r. 1879 byly postaveny nové varhany pražským varhanářem Karlem Eisenhutem, Měly jeden manuál a pedál a 7 rejstříků. Už v roce 1913 však postavil opět zcela nové dvoumanuálové varhany s pneumatickou trakturou Josef Hubička. V 70. letech 20. století byly zásadně přestavěny, ale jejich zvukové kvality se nezlepšily. Vždy se jednalo o zvukově, technicky a umělecky vysloveně podprůměrný nástroj, z historického hlediska zcela bezcenný. I pro architekturu kostela znamenal neúměrné zatížení prostoru. Na obrázku je vidět, jak zakrývá dvě pole ochozu a zabraňuje hře světla v prostoru. Proto v roce 2005 MgA. Pavel Černý (který pracuje také jako organolog pražské arcidiecéze) navrhl nahradit jej vhodnějším nástrojem a vedl tento projekt. Byl vybrán barokní varhanní positiv neznámého mistra, pravděpodobně z roku 1738 (podle nápisu v měchu), zhotovený původně pro kostelík ve vesničce Chocenice u Kolína. Byl nepoužíván a ve zcela zdevastovaném stavu. Restaurátorských prací se ujala firma Kánský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova. Během nich byly zjištěny zajímavé skutečnosti – původní nástroj neměl 4, ale 5 rejstříků. Největší změny na něm byly provedeny při přestavbě v druhé polovině 19. století. Také došlo k barevné změně – pod nepůvodní šedo-černou barvou byla nalezena původní barva, tzv. mramorování, která shodou okolností velmi dobře ladí s barvou kazatelny v kostele sv. Rocha! Restaurování původní barevnosti včetně přezlacení řezeb je dílem Ak. mal. a restaurátorky Ivany Kafkové. Korpus celého nástroje krásně zapadl do otvoru v zábradlí po hracím stole předchozích varhan bez jediné úpravy, jakoby byl v tomto prostoru odjakživa! Tento barokní Positiv je ideální do prostoru kostelíka sv. Rocha. Při restaurování se mu také vrátilo historické ladění a rejstříková dispozice, ke kterým se dopělo na základě řady analýz. Hlavní však je, že se podařilo zachránit a v život uvést jeden z cenných historických nástrojů, jinak odsouzeného k zániku. Jak působí světlo z odkrytých oken ochozu a skvostný barokní zvuk v dobových skladbách a stylově odpovídajícím prostoru může posoudit každý návštěvník festivalu FOW při poslechu těch nejpovolanějších umělců z celé Evropy. Pro úplnost a pro hlubší zájemce ještě zajímavá dispozice nástroje:

C-c´´´, krátká spodní oktáva
 
Copula
Flauta
Principal
Octava 1´ (nerepetující)
Quinta ⅔´ (repetice na c´´)

Zpracoval: Pavel Černý